1. Slow Down by Esmeralda, gevestigd te Hoogersmilde met KvK nummer 55205437. Slow Down by Esmeralda stelt zich als doel het lesgeven van diverse groepslessen, coaching en individuele begeleiding en het geven van workshops.

2. Bij inschrijving doormiddel van een inschrijfformulier bij Slow Down worden uw persoonsgegevens opgeslagen. Deze zullen niet zonder nadrukkelijke toestemming aan derden worden verstrekt. Opgegeven e-mail adressen worden enkel gebruikt door Slow Down by Esmeralda voor het versturen van informatie, en uitnodigingen tenzij een verzoek tot uitschrijving ontvangen wordt.  Door deel te nemen aan de lessen gaat u akkoord met het opslaan van je persoonsgegevens en de algemene voorwaarden.

2.1. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist, Slow Down by Esmeralda is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen, of enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les, workshop, coaching, of andere vorm van gegeven activiteiten.

2.2.  Blessures of andere lichamelijk of andere ongemak heden fysiek/mentaal worden vooraf gemeld, of aangegeven op het inschrijfformulier of intake gesprek.

3. Soms voor het promoten van Slow Down by Esmeralda zullen foto’s en video’s gemaakt worden voor eigen archief van Slow Down, maar ook voor het promoten van Slow Down by Esmeralda op diverse social media. Wilt u niet dat er foto’s of video’s gemaakt worden van u tijdens een les of coaching, dient u dit zelf voorafgaand aan te gegevens bij uw inschrijving. Dit kan aangevinkt worden bij de deelnamevoorwaarden, zodat de docente hier rekening mee kan houden.

4. Persoonsgegevens ‘leden’administratie worden 5 jaar bewaard en daarna vernietigd.

4.1. Foto’s en video’s worden altijd bewaard.

4.2. Betaling dient vooraf te geschieden voor aanvang van de les, dit kan middels een overmaken via factuur of met toestemming zal er een tikkie gestuurd worden. Dit is aan te geven of het inschrijfformulier.

4.3. Opzegging lidmaatschap of wijziging abonnement/lessenkaart, kan via de email of app worden beëindigd of gewijzigd worden. Dit kan 14 dagen voor het ingaan van een nieuw abonnement maand of ten einde van de lessenkaart.

4.4. Het is mogelijk om je abonnement of lessenkaart te pauzeren door eventuele blessures, vakanties of andere omstandigheden. Dit graag via de email of neem persoonlijk contact op. On-hold zetten kan de geduurde 2 maanden, tenzij anders is afgesproken.

4.5. Slow Down by Esmeralda behoudt het recht om tarieven voor abonnementen of lessenkaart te wijzigen. Indien de cursist een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij/zij zijn lidmaatschap beëindigen na einde van maand abonnement of lessenkaart. Wil je wel doorgaan met de lessen, alleen is door eventuele verhoging het financieel niet mogelijk of lastig, schroom dan niet om te overleggen naar de mogelijkheden. Samen komen we er altijd uit!

4.6. Slow Down by Esmeralda hanteert geen inschrijfgeld.

5. Wanneer je een keer niet kan of je bent verhinderd, geef dit dat een dag voor jou les moment door. Uitzonderingen zijn daar natuurlijk..

5.1. Gemiste lessen kunnen altijd ingehaald worden, we hebben voldoende inhaal mogelijkheden qua lessen en anders is online ook een mogelijkheid.

5.2. Mocht er een les geannuleerd worden vanuit Slow Down by Esmeralda door welke omstandigheden dan ook of vakantie, worden de geplande lesmoment (tegoed les) doorgeschoven, of een mogelijkheid van het verplaatsen van de les naar een andere dag.

5.3. Slow Down by Esmeralda behoudt zich het recht om bij overmacht een les te laten uitvallen.

5.4. Als zich voor een les minder dan twee personen zich hebben ingeschreven, dan komt de les te vervallen en heeft de deelnemer het recht om op een ander moment mee te kunnen doen.

5.5. Vakantie dagen, kerst, pasen, hemelvaart en pinksteren zal er een aangepast lesrooster zijn. Ook naar de deelnemers toe, vakantie momenten tijdig doorgeven ivm de groeps planning en grote.

6 Slow Down by Esmeralda behoudt zich de vrijheid de lestijden, locatie en data’s te allen tijde te wijzigen. Dit wordt vooraf gemeld, via de groepsapp, email of via de website.

6.1. Slow Down by Esmeralda behoudt zich het recht voor de “Algemene Voorwaarden”te wijzigen. Algemene Voorwaarden worden meegestuurd bij het inschrijfformulier en wordt op de website vermeld. Zijn er bijzondere heden vanuit de cursist, dan dit graag persoonlijk melden. Wijzigingen aangaande Algemene Voorwaarden zullen per e-mail gedeeld worden en/of op de website worden aangepast.

7 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Slow Down by Esmeralda, en de deelnemer betreffende deelname aan alle lessen, coaching, trainingen, begeleiding, workshops of andere activiteiten die georganiseert worden vanuit Slow Down by Esmeralda. 

7.1. Alle overeenkomsten tussen Slow Down by Esmeralda en de deelnemer worden beheerst door het Nederlandse recht.